Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є невід'ємною частиною громадської діяльності студентів, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються в Деснянському Інституті.

У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в нашому ВУЗі на денній формі навчання. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентська рада створюється з метою контролю виконання студентами обов'язків та захисту їх прав, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів Студентської ради направлена на: