Спеціальності

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

№ з/п Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Форма навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)
1 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аналіз і аудит   заочна
2 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
3 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Міжнародний бізнес та маркетинг   заочна
4 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
5 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності    
6 08 Право 081 Право Комерційне та трудове право денна заочна
7 05 Соціальні та поведінкові науки  051 Економіка Управління персоналом та економіка праці денна  
8 05 Соціальні та поведінкові науки  053 Психологія Практична психологія денна заочна
9 05 Соціальні та поведінкові науки  052 Політологія Політологія міжнародних відносин денна заочна
10 05 Соціальні та поведінкові науки  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини і дипломатія (країн Європейського Союзу) денна заочна
11 03 Гуманітарні науки 035 Філологія Переклад. Англійська мова денна заочна
12 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Комп’ютерні науки   заочна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (на базі молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей) 
1 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
2 0305 Економіка та підприємництво 6.030505 Управління персоналом та економіка праці Міжнародна економіка та управління персоналом денна  
3 0305 Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит Облік, аналіз і аудит   заочна
4 0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит Міжнародна економіка та фінанси   заочна
5 0305 Економіка та підприємництво 6.030507 Маркетинг Міжнародний бізнес та маркетинг   заочна
6 0304 Право 6.030401 Правознавство Комерційне та трудове право   заочна
7 0304 Право 6.030401 Правознавство Міжнародне комерційне право денна  
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (на базі молодшого спеціаліста з неспоріднених спеціальностей)
1 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
2 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності   заочна
3 0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит Міжнародна економіка та фінанси   заочна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст (на базі бакалавра зі споріднених напрямів)
1 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
2 05 Соціальні та поведінкові науки  051 Економіка Міжнародна економіка та управління персоналом   заочна
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
4 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка і банківська справа   заочна
5 05 Соціальні та поведінкові науки  053 Психологія Практична психологія   заочна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст (на базі бакалавра з неспоріднених напрямів/спеціальностей)
1 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр (на базі бакалавра, спеціаліста зі споріднених напрямів/спеціальностей)
1 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
2 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр (на базі бакалавра, спеціаліста, магістра з неспоріднених напрямів/спеціальностей)
1 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка і банківська справа   заочна