Спеціальності

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Деснянському інституті МАУП

№ з/п Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Форма навчання
Освітній рівень: бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)
1 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аналіз і аудит   заочна
2 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси  денна заочна
3 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Міжнародний бізнес та маркетинг  денна заочна
4 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом  денна заочна
5 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності  денна  заочна
6 08 Право 081 Право Комерційне та трудове право денна заочна
7 05 Соціальні та поведінкові науки  051 Економіка Управління персоналом та економіка праці денна  
8 05 Соціальні та поведінкові науки  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини і дипломатія (країн Європейського Союзу) денна заочна
9 05 Соціальні та поведінкові науки  053 Психологія Психологія денна заочна
10 03 Гуманітарні науки 035 Філологія Переклад. Англійська мова денна заочна
Освітній рівень: бакалавр (на базі молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей) 
1 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
2 05 Соціальні та поведінкові науки  051 Економіка Управління персоналом та економіка праці денна  
3 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік, аналіз і аудит   заочна
4 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
5 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Міжнародний бізнес та маркетинг   заочна
6 08 Право 081 Право Комерційне та трудове право   заочна
7 08 Право 081 Право Міжнародне комерційне право денна  
8 05 Соціальні та поведінкові науки  053 Психологія Психологія денна заочна
Освітній рівень: бакалавр (на базі молодшого спеціаліста з неспоріднених спеціальностей)
1 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом   заочна
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності   заочна
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
 4 05 Соціальні та поведінкові науки   053 Психологія  Психологія  денна  заочна
Освітній рівень: магістр (на базі бакалавра, спеціаліста зі споріднених напрямів/спеціальностей)
1 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Економіка та управління бізнесом  денна заочна
2 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка та фінанси   заочна
 3 05 Соціальні та поведінкові науки   053 Психологія  Психологія денна заочна
 4 08 Право  081 Право  Право денна заочна
Освітній рівень: магістр (на базі бакалавра, спеціаліста, магістра з неспоріднених напрямів/спеціальностей)
1 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародна економіка і банківська справа   заочна